2823041346 Παλαιόχωρα, Χανιά elespaleochora@yahoo.com
hero image
 
 
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαιόχωρας
 

Στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Παλαιόχωρας σας ενημερώνουμε ότι οι προσκλήσεις:

- 01 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021-2022 της ΟΕΦ»
- 02 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Επιλογή Συμβούλου/-ων Τεχνικής Υποστήριξης της για την Υλοποίηση Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ»
- 03 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο, στη δράση Δ.iv.1, στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ»
- 04 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Προμήθεια εξοπλισμού για την ηλεκτρονική διαχείριση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας τροφίμων ISO 22005:2007, στη δράση Ε.i.1, στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ»

προβαίνουν σε παράταση μέχρι την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τους σχετικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Μετά τη λήξη της 8ης Δεκεμβρίου 2021 κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός.»

 
Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την εγκατάσταση δικτυακού τόπου με πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος, στη δράση ΣΤ.ii.1, στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ
Ημ. Ανάρτησης 27/07/2022
ΠΡΟΒΟΛΗ
Πρόσκληση (για την έναρξη διαγωνισμού) της ΟΕΦ ΑΕΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ για το 2ο έτος του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022.
Διάρκεια ισχύος της πρόσκλησης έως 24/7/202
ΠΡΟΒΟΛΗ
Αποτέλεσμα Πρόσκλησης
Ημ. Ανάρτησης 16/12/2021
ΠΡΟΒΟΛΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021-2022 της ΟΕΦ ΠΡΟΒΟΛΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Επιλογή Συμβούλου/-ων Τεχνικής Υποστήριξης της για την Υλοποίηση Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας
2021-2022 της ΟΕΦ
ΠΡΟΒΟΛΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο, στη δράση Δ.iv.1, στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ ΠΡΟΒΟΛΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αντικείμενο την Προμήθεια εξοπλισμού για την ηλεκτρονική διαχείριση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας τροφίμων ISO 22005:2007, στη δράση Ε.i.1, στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της ΟΕΦ ΠΡΟΒΟΛΗ